torsdag den 4. august 2011

Minilandbrug som levegrundlag

Der er endnu ingen fuldt udviklede danske eksempler på små fuldtidslandbrug baseret på permakulturprincipper.
Nedenfor ses et uddrag af den engelske rapport “Small is Succesful” s.18-20 i dansk oversættelse.
Rapporten giver 8 eksempler på, hvordan man kan få et levegrundlag på 4 hektar eller mindre.
“Small is Succesful” kan downloades fra: http://www.ecologicalland.coop/projects-small-successful

Case Study 3 - Bridge Farm

  • Største kommercielle skovhave i Storbrittanien
  • 75% af markedshaven kultiveres ved håndkraft
  • 85% af afgrøderne solgt inden for 5 miles radius
  • Leverer til den ugentlige torvestand, restauranter, hoteller og helsekostforretninger
  • Salg for £ 22000, heraf £ 11000 til at betale ejere og medarbejdere

Bridge Farm blev købt af John Harding i 1985 og er blevet drevet økologisk siden 1990. Harding
studerede konventionelt landbrug, men det skuffede ham, så han tog en kandidatgrad i økologi og
dyrs adfærd, samt en PhD om køers sociale adfærd. Hans vision med Bridge Farm var “at skabe et
landligt tilflugtssted der demonstrerer den gensidige afhængighed af alt liv og tilskynder en
værdsættelse af forholdet mellem både at respektere jorden og nære vores sjæle.”

Bridge Farm Trust blev etableret i 2000 for at tilbyde undervisning i klima og bæredygtighed til
besøgende skolebørn, og fortsatte frem til 2007 hvor fondsstøtten sluttede. Igennem denne tid
besøgte 45 skoler gården hvert år, betalt af fondsmidler. Andre grupper besøgte også gården til
kurser og rundvisninger.

Rachel Harding kom til gården i 2004 og spiller en aktiv rolle i driften. Hun holder kurser om sund
madlavning af årstidens fødevarer og laver mad til frivillige og besøgende.

Indkomst strategi
Bridge Farm stortrives som et markedsgartneri og skovhave, stedet er drevet af John og Rachel
Harding. Den producerer årligt for £ 22000 Soil Association1 certificeret økologisk frugt og
grøntsager solgt lokalt. Selvom det samlede jordtilliggende er 1,8 ha, produceres størstedelen på 0,6
ha hvoraf 0,4 ha er sat af til grøntsagsproduktion, med 0,3 ha som permanente højbede udelukkende
dyrket med håndkraft. Skovhaven på 0,2 ha består af 65 forskellig sorter af æbletræer, 20 pærer, 20
blommer, hasselnøddebuske og et valnøddetræ. Det er højst sandsynligt det største eksempel på en
kommerciel skovhave i Storbrittanien. Seks søer, en mose og 0,2 ha skov med hjemmehørende arter
øger biodiversiteten på gården. På gården findes et stykke med stævnet pil til salg, både flettepil og
hybridpil til hegn.

I skovhaven produceres en stor mængde bær der sælges på markedet og til lokale hoteller. Det
drejer sig om taybær, sommer- og efterårshindbær, japansk vinbær, blåbær, stikkelsbær, røde og
hvide ribs og solbær. Når det er sæson sælges der ugentligt 25 kilo til markedet og 15 kilo til
hoteller og restauranter. Bærrene plukkes af WWOOFere2 der gør produktion på denne skala
rentabel.

Mængden af frugt varierer med årene. Sidste år (2010) blev der ugentligt solgt 64 kilo blommer på
markedet i 12 uger og den samlede høst af æbler og pærer var på hhv 8 og 0,5 tons. Æblerne
opbevares sammen med kartofler, løg og hvidløg i et skur i kasser, på hylder, i kule og hængende

Brittisk baseret, uafhængig organisation der stiller strengere krav til certificering end EU
Willing Workers On Organic Farms. Frivilligt arbejde til gengæld for kost og logi.

fra væggene.

Afgrøderne sælges ugentligt på det lokale marked fra marts til december. Bridge Farm er den eneste
økologiske stand på markedet og er populær på grund af deres exceptionelt velsmagende produkter.
85% sælges inden for en radius af 5 mil af gården. Om sommeren sælges for £ 1000 om ugen.

Der ansættes to WWOOFere der ønsker at arbejde minimum seks måneder i sæsonen. De bliver
betalt £50 om ugen og får kost og logi og får ansvaret for forskellige dele af haven. Bridge farm har
også WWOOFere i kortere tid gennem sommeren, som regel 3-6 ad gangen.

De vigtigste former for mekanisering på stedet er en lille fræser der bliver brugt til at kultivere 1/4
af grøntsagsarealet hvert år, en græstrimmer og en motorsav. Hele det kultiverede område graves i
hånden udfra en filosofi om at maksimere produktiviteten på et begrænset areal. 30 tons møg bliver
tilført gården hvert andet år og bruges i sammenhæng med grøngødning af rug for at opbygge
frugtbar jord. Frugtbarheden holdes yderligere oppe ved at kultivere så lidt og så overfladisk som
muligt for at undgå næringstoftab.

Jorden er certificeret økologisk af Soil Association, men går langt ud over økologiske principper.

Selvom det ikke er nemt at leve af 0,6 ha er det en passende størrelse for denne type brug, når man
ønsker at dyrke jorden energi effektivt og med et minimum af jordkompresion.
Den nuværende størrelse passer også godt til markedet, og hvis de ville udvide produktionen skulle
de køre længere for at finde kunder.

Indkomsten er £22,000 om året, fra en kombination af grøntsager, frugt, bær og udplantningsplanter
om foråret. 
*To langtids WWOOFere tjener £50 om ugen i 11 måneder

Indkomsten dækker husforsikring, varmeregning, ejendomsskat og private mad udgifter. Ekstra
indkomst til andre personlige udgifter kommer fra kurser og B&B

Gården
I 1985 bestod gården af et hus, en lade, to skure og 1,8 ha jord i et nationalpark område. Jorden er
marginal og placeret på en nordvendt skråning så der er skygge store dele af vinteren. Jorden, der
mest består af silt, var udlagt som vedvarende græsmark før John Harding købte den. Da John

Harding overtog stedet var det meget udsat for vind, men igennem 25 år er der blevet plantet et
væsenligt antal træer, hække og læhegn. En anden begrænsning ved jorden, det faktum at den nemt
komprimeres, er blevet overvundet ved at skabe højbede på det meste af grøntsagsarealet. Designet
og behandlingen af jorden, mere end dens medfødte frugtbarhed, forklarer dens nuværende
produktivitet.
Kapital investeringer
Gården er blevet udviklet hen ad vejen og det har derfor været muligt at holde
investeringsomkostninger nede ved at vente til ressourcerne blev tilgængelige. For eksempel blev
de fire plastictunnelrammer købt brugte for mellem £50 og £100 hver. Over 250 frugttræer(£10
/stk), en lille skov og flere læhegn blev plantet gennem årene. De samlede udgifter til udviklingen af
gården beløber sig til mindre end £5000. Alle investeringer er kommet fra overskud på gården.

Fremtid
Ved at gå ud over standard økologikrav, har gården gjort sig selv til en demonstrationsmodel for
bæredygtig fødevareproduktion og Omstillingslandbrug3. Gårdens system er baseret på
Biomimicry4, hvor der benyttes økologiske modeller, økologiske metoder og permakultur
designprincipper. Der lægges større og større vægt på at erstatte fossile brændsler med menneskers
arbejde og andre vedvarende resourcer.

Herudover, pga. det lille areal, er gården blevet udviklet som en model for et menneskebaseret
landbrug der kunne efterlignes både i byerne og på landet.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar