tirsdag den 24. november 2015

Så fik vi med familie og venners hjælp plantet de første 590 træer på skovlandbrugene. Efter 4½ år ansøgningsarbejde var det helt fantastisk - som om projektet endelig blev født.

De plantede træer er et læhegn mod vest bestående af hjemmehørende træarter. Endnu 350 træer vil blive plantet dette efterår/vinter og til foråret vil de fødevareproducerende træer komme i jorden.


fredag den 6. november 2015

Træfældingsworkshop - første skridt


Tak til alle deltagere i workshoppen. Tak for at I hjalp Permakultur landbrugene godt fra start og tak for den seriøse og glade stemning.
Vi holder endnu en workshop til foråret.torsdag den 17. september 2015

Ingen arkæologiske fund


D.16.09.2015 fik vi lavet prøve-gravning med Roskilde museem, for at se om der f.eks. skulle have ligget en gammel landsby, der hvor vi skal lave permakultur landbrugene. Vi fandt ingenting af betydning.

Hermed kan vi plante de første træer allerede dette efterår og så begynder vi byggerierne til foråret. Lige nu knokler vi med permakultur designs og byggeansøgninger.

mandag den 31. august 2015

Permakulturlandbrugene på Svanholm inviterer til første workshop.


Permakulturlandbrugene på Svanholm inviterer til første workshop.

Træfældning og afbarkningsworkshop 10.-13. oktober. Vær med til at hjælpe Danmarks første fossilfri permakultur landbrug godt i gang. Vi giver mad og undervisning og du giver arbejde og råstyrke.

Vi fælder træer med tomandssav og afbarker dem manuelt i efterårsskoven. Om aftenen vil der være undervisning om permakulturbyggeri og skovlandbrug.

Workshoppen og mad er gratis, da du giver en masse fysisk arbejde retur. Workshoppen har 10 pladser. Læs mere og tilmeld dig her.

tirsdag den 11. august 2015

Endelig tilladelse til Permakultur landbrugene!

Tilladelsen er givet på særlige vilkår som vi selv har formuleret for at sikre at projektet lever op til permakultur kriterierne om at opbygge naturressourcerne - disse fremgår af tilladelsen. Vi vil med tilladelsen gøre vores yderste for at lave et flot eksempel på Permakultur landbrug i tempereret klima.

Se landzonetilladelsen til de første permakulturlandbrug med bolig her.
https://levbaeredygtigt.files.wordpress.com/2015/08/landzonetilladelse-til-2-boliger-til-permakultur-ved-svanholm.pdf

torsdag den 2. juli 2015

Så har vi modtaget tilladelse til pemakultur landbrugene på SvanholmVi er glade midt i travlheden med at Esben skal deltage i P1-debat i dag kl.12.15 om fremtidens landbrug og vi starter Permakultur Certifikatkursus også i dag.

tirsdag den 10. marts 2015

Bagside lederen i Information i går:
http://www.information.dk/526697
Og her disponeringsplanen for de 6 Permakultur landbrug.
Disponeringsplan for Permakultur v. gulsangerhøj 1

mandag den 9. marts 2015

torsdag den 5. marts 2015

Avisen Information har skrevet en artikkel om Permakultur-landbrugene


Læs artiklen her: http://www.information.dk/526199
 

Det er en lang kamp, men vi tror på det, for løsninger der modvirker klimaforandringerne må prioriteres i fremtiden.

torsdag den 19. februar 2015

Planlovens formål

Kommuneplanstillægget der muliggør de 6 permakultur minilandbrug er enstemmigt blevet vedtaget af byrådet i Frederikssund Kommune og har været i høring fra d.7.november til d.9.januar. Lokalt har der ingen indsigelser været og Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund bakker tydelig op om landbrugene med artikler i aviserne.

Permakultur landbrugene falder helt indenfor planlovens formål. Naturstyrelsen har lavet en standard indsigelse i forhold til planloven og inviterer samtidigt til dialog om sagen.
Planloven har generelt til formål at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse, men det er ikke lovens hensigt, at modsætte sig udvikling af mere bæredygtige produktionsformer i landbruget. Tværtimod lyder lovens formål, at ”loven skal sikre at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet”.

Ideen om permakultur er, at alle kredsløb skal være så lukkede som muligt og deraf følger også, at landmanden er nødt til at kunne bo i sit landbrug. Dermed mener vi ikke at afprøvning af ideen om permakultur med rimelighed kan afvises med henvisning til hensynet til at undgå bebyggelse i det åbne land, når det tages i betragtning, at permakultur meget præcist passer med lovens udtrykte formål om bæredygtighed og hensyntagen til natur og miljø.

Endvidere skal bygninger på landbrugene bygges, så de falder ind i landskabet, dvs. forsænkes i den sydvendte skråning, har græstag, komposttoilet og et maks beboelsesareal på 80m2. Alle skal ernære sig ved landbrugsdrift. Dermed danner permakultur landbrugene ikke præcedens for bebyggelse i det åbne land.

Vi arbejder forsat på sagen.