torsdag den 19. februar 2015

Planlovens formål

Kommuneplanstillægget der muliggør de 6 permakultur minilandbrug er enstemmigt blevet vedtaget af byrådet i Frederikssund Kommune og har været i høring fra d.7.november til d.9.januar. Lokalt har der ingen indsigelser været og Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund bakker tydelig op om landbrugene med artikler i aviserne.

Permakultur landbrugene falder helt indenfor planlovens formål. Naturstyrelsen har lavet en standard indsigelse i forhold til planloven og inviterer samtidigt til dialog om sagen.
Planloven har generelt til formål at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse, men det er ikke lovens hensigt, at modsætte sig udvikling af mere bæredygtige produktionsformer i landbruget. Tværtimod lyder lovens formål, at ”loven skal sikre at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet”.

Ideen om permakultur er, at alle kredsløb skal være så lukkede som muligt og deraf følger også, at landmanden er nødt til at kunne bo i sit landbrug. Dermed mener vi ikke at afprøvning af ideen om permakultur med rimelighed kan afvises med henvisning til hensynet til at undgå bebyggelse i det åbne land, når det tages i betragtning, at permakultur meget præcist passer med lovens udtrykte formål om bæredygtighed og hensyntagen til natur og miljø.

Endvidere skal bygninger på landbrugene bygges, så de falder ind i landskabet, dvs. forsænkes i den sydvendte skråning, har græstag, komposttoilet og et maks beboelsesareal på 80m2. Alle skal ernære sig ved landbrugsdrift. Dermed danner permakultur landbrugene ikke præcedens for bebyggelse i det åbne land.

Vi arbejder forsat på sagen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar