tirsdag den 24. november 2015

Så fik vi med familie og venners hjælp plantet de første 590 træer på skovlandbrugene. Efter 4½ år ansøgningsarbejde var det helt fantastisk - som om projektet endelig blev født.

De plantede træer er et læhegn mod vest bestående af hjemmehørende træarter. Endnu 350 træer vil blive plantet dette efterår/vinter og til foråret vil de fødevareproducerende træer komme i jorden.


fredag den 6. november 2015

Træfældingsworkshop - første skridt


Tak til alle deltagere i workshoppen. Tak for at I hjalp Permakultur landbrugene godt fra start og tak for den seriøse og glade stemning.
Vi holder endnu en workshop til foråret.