Intro

Status: 

Vi har fået en unik tilladelse til at opstarte 6 små permakulturlandbrug under en række vilkår, der skal sikre at projektet bliver gennemført permakultur - se tilladelsen her. 

Her en introduktion til projektet:


Som svar på klimaforandringerne og de aftagende natur- og olieressourcer ønsker vi at igangsætte et pioner- og demonstrationsprojekt, der viser, at man kan leve uden at ødelægge vilkårene for fremtidige generationer, men i stedet opbygge naturressourcerne. Projektet vil arbejde med permakulturog skovlandbrug som redskaber og blive det mest gennemført bæredygtige projekt hidtil i Danmark[2]. Undertegnede har arbejdet med Permakultur i 13 år, bl.a. som initiativtagere  til Den Selvforsynende Landsby, halmhusbyggere, kursus- og foredragsholdere og udgivere af Tidsskrift omPermakultur

Forslag for 6 eksperimenterende minilandbrug
Forslaget går på at etablere 6 minilandbrug med ca.1½ hektar jord til hver og et par hektar fælles jord og et aktivitetshus. For disponering af arealet se vedlagte kort[4]. Vi ønsker at stedet skal kunne eksperimentere med forskellige former for bæredygtig selvforsyning – herunder også egenhåndtering af veje, spildevand, vandforsyning, elforsyning og overfladevand[5] Husene bygges hovedsagelig af lokale naturmaterialer, og der tænkes endvidere på at husene visuelt skal falde ind i landskabet[6]. Landskabets visuelle fremståen vil som følge af dyrkningsteknikkerne bilag 1 være som en ung skov med lysninger og stedets biodiversitet vil blive forøget til glæde for flora og fauna[7].

Vi mener at det er afgørende at projektet bliver placeret i landzone, da en grundlæggende præmis for projektet er, at det i driften skal fungere helt uden brug af fossile brændsler, og vi i stedet ønsker at leve af jordens/stedets ressourcer. Projektet er derfor ikke egnet til en placering i byen. Aktiviteterne har ikke karakter af hobby, men vil faktisk være vores levegrundlag[8]. Med lokale virksomheder vil vi blive en integreret del af lokalsamfundet både økonomisk og socialt. Aktivitetshuset tænkes som center for f.eks. kurser, foredrag, udlejning og bolig for praktikanter. På den måde vil det blive muligt at uddanne sig i permakultur, hvilket pt. ikke er muligt i Danmark.

Vi ønsker at leve af stedets ressourcer på flg. områder:

 • Dyrkning af fødevarer, planteskole-planter og brændsel til selvforsyning og lokalt salg.
 • Selv at stå for produktion af el og vand, samt håndtering af spildevand og det genbrugelige/komposterbare affald.
 • Bygning af egne huse hovedsagelig af ler og grus fra stedet, samt træ fra Svanholmskoven og halm fra Svanholms marker. Håndværks- og byggevirksomhed med brug af træ og andre råmaterialer fra stedet.
 • Vidensformidling og forskning i bæredygtig livsstil med udgangspunkt i stedet. Pædagogisk, socialt og kulturelt arbejde på stedet.


Beliggenhed på Svanholm
Vi vil gerne etablere bebyggelsen på Svanholms jord[9], da det vil være hensigtsmæssigt for et nyt bofællesskab, der tilstræber en radikalt bæredygtig livsstil, at ligge i tilknytning til Svanholm, der er baseret på lignende idealer. Vi har med vores 2 børn netop tilknyttet os Svanholm, som vi har haft nær kontakt med i mange år. Vi har allerede haft flere fælles aktiviteter med Svanholms rundvisninger og permakultur-undervisning, dette skaber en synergieffekt vi forventer vil blive udbygget.

I samarbejde med Svanholm foreslår vi området på kortet bilag 4 som sted for dette eksperimitarium. Et permakultur-design indrettes efter det eksisterende landskab, fordi dette resulterer i det mindst mulige ressourceforbrug og den største produktion. F.eks. bruges syd-, nord- øst- og vestskråninger og våde og tørre områder til forskellige produktioner. Husene ønskes placeret på sydvendte skråninger som er det varmeste sted i landskabet. Tilknytning til skoven sikrer adgang til vigtige ressourcer især i forbindelse med byggeriet.

Inspiration fra lovgivning i Wales:
En gruppe permakulturister i England og Wales har i de seneste år arbejdet for at bæredygtige bosætninger skal have en særstatus i planlovgivningen, sådan at det bliver muligt at opføre disse på steder, hvor der normalt ikke gives tilladelse til opførelse af nybyggeri. Med bæredygtige bosætninger menes blandt andet, at de er CO2 neutrale og har et økologisk fodaftryk på 1,88 globale hektar, som er det areal der i dag er til rådighed pr. verdensborger.  Beboernes behov i form af indkomst, mad, energi og recirkulering af affald skal opfyldes direkte på stedet. Endelig skal bebyggelsen have minimal visuel påvirkning af stedet. En sådan lovgivning for One planet development” er nu på plads i hele Wales[10].

Vi mener at det her foreslåede projekt må have status af et forsøgsprojekt for bæredygtig livsstil, da det kan udvikle erfaringer som er vigtige for hele samfundet, og at der derfor bør gives de nødvendige dispensationer fra gældende lovgivning. Dette kan evt. føre videre til indførelse af en lovgivning i Danmark svarende til den i Wales.

Etableringsfasen
I dette projekt ønsker vi ikke at benytte skurvogne til beboelse, idet folk må finde en bolig på Svanholm eller i lokalområdet, mens der bygges. Der vil blive stillet økonomiske krav til medlemmerne om at de ikke har gæld og kan fremvise en økonomisk realistisk virksomhedsplan før de går i gang. Endelig vil vi ikke acceptere ulovlige euforiserende stoffer på stedet. Det er et pionerprojekt der kræver ressourcestærke mennesker, og dette vil vi være omhyggelige med ved optagelsen af medlemmer.

Pionerprojekt og medier
Som pionerprojekt vil vi sørge for at projektet bliver dækket af medier. Tidligere har vores aktiviteter med Permakultur været dækket af DR2, TV2-Fyn, Samvirke, Information og diverse miljøtidsskrifter.

For os er det vigtigt at dette pionerprojekt forløber i et positivt samspil med kommune og øvrige myndigheder.[1]    Se bilag 1 - Permakultur og skovlandbrug
[2]    Se bilag 2 - Permakulturbebyggelsens relevans i et bæredygtigheds perspektiv
[4]    Se bilag 4 – Se vedlagte kort (eftersendes når vi ved mere om placeringen fra kommunen)
[5]    Se bilag 5 – Tekniske løsninger i permakultur bebyggelsen
[6]    Se bilag 6 - Byggeri med positiv miljøpåvirkning
[7]    Se bilag 7 – Landsskab, flora og fauna - driftmæssig begrundelse for placering
[8]    Se bilag 8 - Minilandbrug som levegrundlag
[9]    Se bilag 9   - Projektet på Svanholms hjemmeside
[10]  Se bilag 10 - Lovgivningen i Wales

3 kommentarer:

 1. Jeg synes det er et meget ambisiøst, meget nødvendigt og meget imponerende projekt! Held og lykke til jer og jeres entusiasme!
  Mange hilsner
  Johannes

  SvarSlet
 2. Et vidunderligt projekt!! Mange hilsner fra Anne på Fejø

  SvarSlet
 3. Tak fordi I gør det muligt ,at følge jer på afstand...så spændenede og livsbekrætigende hvad I sætter i søen. Kærlig hilsen Mai

  SvarSlet