Permakultur og skovlandbrug

 
Permakultur handler om at skabe en bæredygtig
livstil. Permakultur bruger naturen og dens kreds-
løb som model for at indrette landbrugssystemer,
bosætninger, lokale økonomier, designe huse,
land–by netværker osv. der imødekommer men-
neskets og jordens behov, samt skaber en lige
fordeling af ressourser.

Permakultur kan anvendes i projekter af stor og
lille skala: Til projekter i 3.verdenslande, bære-
dygtighedsstrategier for storbyer og regioner,
selvforsyning i baghaven, parken i storbyen osv.

Permakultur er en stærkt vidensbaseret og mo-
derne design strategi, som muliggør en høj leve-
standard uden brug af fossile brændsler.

Permakulturbegrebet er knyttet til et internatio-
nalt standardiseret kursus, tilpasset lokale for-
hold, kurset giver et permakulturcertifikat. Der er
omkring 300 steder verden over der udbyder per-
makulturcertifikatkurset. Fra sommeren 2012 af-
holder vi kurset på Svanholm.

Skovhaven er et permakulturelt dyrkningssy-
stem, hvor nødde- og frugttræer, bærbuske, fler-
årige grønsager og bunddækkeplanter dyrkes i
blandingskultur. Der kan integreres dyr som
høns, ænder og fisk i skovhaven. Skovhaver er
højproduktive.
Skovhaver opbygger jordens frugtbarhed og er
modstandsdygtige over for sygdomme, skadedyr
og tørke.

Esben og Mira er igang med at etablere Skandi-
navien pt. største skovhave på Svanholm.

Perspektiver på skovlandbrug
Skovhaver og andre former for skovlandbrug kan
lagre kulstof i træernes ved og igennem øgning af
organisk materiale i jorden. Det er blevet bereg-
net, at man ved en global omlægning til skov-
landbrug, vil kunne sænke CO2-indholdet i
atmosfæren med ca. 50ppm - hvilket vil få os fra
de ca. 390ppm, ned under de 350ppm, som kli-
maforskerne peger på at vi skal. (ppm: parts per
mio., her CO2-molekyler pr. mio. luftmolekyler.)

Hør DR Natursyn om skovhaven på Svanholm
http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Naturvidenskab/2014/09/18191736.htm


Ingen kommentarer:

Send en kommentar