Læs om permakultur - fremtidens sunde dyrkningsmetode

Permakulturliv.dk kan ikke længere ses her - gå til permakulturgaarden.dk i stedet.


Permakultur er en revolutionerende måde at dyrke jorden på, så vi belaster klimaet mindst muligt, ja ligefrem modvirker klimaforandringerne. Samtidig skaber vi en sund og frodig jord, som hjælper planterne med at bekæmpe sygdomme og giver sunde og velsmagende afgrøder.

Vedvarende dyrkning

Permakultur betyder egentlig vedvarende dyrkning og er et princip, der bygger på, at jorden hele tiden er bevokset, ikke med monoafgrøder, som vi kender det fra det moderne landbrug, men med en variation af afgrøder, så jorden bringes til at yde mest muligt samtidig med, at der ikke fjernes næringsstoffer fra den, tværtimod bibringes der ny næring til jorden.

Anvendes bredt

Ideen bag permakultur er meget ligetil - du kan dyrke dit eget mad alle stedet, og ikke kun i en speciel have. Det handler om at at få det meste ud af det, ved at bruge mindst mulig energi på det. Det kan godt sammenlignes med at spille online - du behøver ikke at fysisk tilstede for at spille casino, du kan også gøre det på din computer, din telefon eller måske endda i virtual reality. Du kan finde alle sider hvor det er muligt på Gratischancer.dk.

Permakultur anvendes i dag både i skovhaver, køkkenhaver og i landbrug med husdyrhold. Ideen er at dyrke jorden i fem vertikale niveauer, og jorden er aldrig bar.

Bag permakulturen ligger en etisk tankegang, der er baseret på tre principper: Omsorg for Jorden, Omsorg for Mennesker, og returnering af overskud. Ideen er at skabe økosystemer, som er selvbærende og kan levere sit overskud på et lokalt niveau. Der ligger således ikke alene en dyrkningsteknisk filosofi bag permakultur, men også en tanke om at skabe sunde nærmiljøer, hvor mennesker trives i samspil med dyr, jord og planter.

Permakultur er en bevægelse, der vokser med stor hast i disse år, og mere end 60 millioner mennesker er i dag beskæftiget med permakultur på den ene eller anden måde.

Rundt omkring i Danmark findes i dag både skovhaver og køkkenhaver, der drives efter permakulturelle principper, og som man kan besøge for inspiration.